szentlélek_püspök

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

„Szent ez a hely, íme ez az Isten háza, és a mennyország kapuja!” Term 28,17.

A szentistváni örökségünk nyomán épült fel Veresegyházon a Szentlélek Templom, annak bizonyságául, hogy él a hit és a reménység ebben a városban. Ahogy a Szentírásban az Egyház
születésének történetét olvassuk a Szentlélek egyesítette azoknak a szívét, akik megismerték Isten irgalmas szeretetét.
Isten áldja meg azokat, akik ennek a hitnek és reménységnek a hordozói és megvalósítói.

Köszönet Veresegyház város Önkormányzatának, Molnár Zsolt plébános úrnak, hogy megálmodták ezt a csodálatos templomot és köszönet Nagy László mérnök úrnak, hogy formába öntötte ezt a szép
álmot.

Ahogy az Irgalmasság évében Ferenc pápánk felhívására megnyitottuk a Szentkaput, ugyanúgy
nyitjuk meg ennek a templomnak a kapuit, hogy Isten hívő népe növekedjen szeretetben és békességben.

Veresegyház, 2016. május 14. Pünkösd Vigíliája