Hagyományosan felirattal szokták ellátni a harangokat. A nagy harang felirata a templom titulusára vonatkozik:

Veni Creator Spiritus! - Jöjj, Teremtő Lélek!

A középső harang az adományozóra:

Donatio civitatis Veresegyhaziensis hanc ecclesiam erigentis anno Domini MMXVI. - A templomot építő Veresegyház város adománya az úr 2016 évében.

A legkisebb pedig, mivel az a lélekharang, a feltámadásra és az örök életre:

Christus est resurrectio et vita. - Krisztus a feltámadás és az élet.

A harangszentelés után a harang már alkalmas arra, hogy hirdesse az Isten dicsőítésének idejét és alkalmát, s a híveket a templomba hívja, illetve haláluk után elbúcsúztassa őket." Zsolt atya

Harangszentelés

2016. április 16-án dr Beer Miklós püspök
megszentelte a veresegyházi Szentlélek templom új harangjait

 

 

 

Harang készül

Gombos Miklós őrbottyáni mester műhelyében készült el a Szentlélek templom 3 harangja. 2016 április 16-án, megszentelés után kerül a végleges helyére. A harangépítés 6-7 hónapot vett igénybe, a tervezés, az öntvényforma készítés, a harangöntés lassú folyamat.

A harangok anyaga 90% vörösréz és 10% ón. A szépségükön túl a harangöntő mesternek figyelnie kell arra is, hogy a harangoknak adott zenei hangokon kell megszólalniuk. Az új harangok összhangja: E-G-H, súlyuk 80 kg, 140kg, 325kg.

 

 

szentlelek_harang01
szentlelek_harang03
szentlelek_harang07
szentlélek_harangok_lent

Készül az orgona   Bővebben itt >